Медицина и медицинско особље у Првом светском рату

САДРЖАЈ И ЦИЉ ПРОЈЕКТА

У време обележавања стогодишњице Првог светског рата ( 1914- 1918 ) треба обратити пажњу и на патње војника и цивила у рату, развој медицине који је рат донео и напоре лекара и болничарки током рата. Током тродневног пројекта ученици Медицинске школе у Панчеву ће се упознати са узроцима, током и последицама Првог светског рата у свету, Европи и Србији, али посебно са страдањем војника и цивила, развојем медицине и улогом медицинског особља током овог сукоба. Полазници ће сазнати више о војном санитету и упознаће се са биографијама и радом најистакнутијих домаћих и страних лекара и болничарки у српској војсци. Поред тога, упознаће се са стањем медицине у време рата и конкретним променама и достигнућима које је рат донео и покушати да их посматрају и процене са становишта данашњег стања медицинске науке. Посебна пажња ће бити посвећена стручним и етичким питањима неге болесника и рањеника, са примерима из Првог светског рата и са практичном применом вештина  у нези и лечењу рањеника и болесника у ратним условима. Посета Музеју науке и технике – одељење Музеј Српског лекарског друштва у Београду ће бити искоришћена за посматрање сталне изложбе “ Медицина у Србији кроз векове “ , као и за конкретно упознавање појма, садржаја и значаја историје медицине и места ове научне гране у оквирима историјске науке и медицине. Полазници ће имати прилику да стечена знања утврде и резимирају, да постављају питања и размишљају о покренутим темама, да износе своја мишљења и ставове, а на крају ће и попуњавањем анкете евалуирати цео пројекат.

Општи циљ пројекта јесте да се ученици средње Медицинске школе боље упознају са улогом и значајем медицине и медицинског особља у Првом светском рату и у ратним сукобима уопште; да боље савладају и допуне градиво из историје предвиђено наставним планом и програмом и повежу градиво из историје и стручних предмета; да практично увежбају поједине вештине и знања која стичу у редовној настави из стручних предмета и да на конкретном примеру схвате друштвени и етички значај позива који су изабрали. Пројекат нуди и наставницима општеобразовних и стручних предмета пример успостављања корелације у настави и даје подстицај да осмисле сличне активности и примене их у пракси.

ПРЕДАВАЧИ И ДЕМОНСТРАТОРИ

Мирјана Бонџић, Медицинска школа Панчево, руководилац пројекта

Др Драгомир Бонџић, Институт за савремену историју, Београд

Др. Бојана Поповић, Медицинска школа Панчево

Снежана Михајловић,  Медицинска школа Панчево

Весна Богдан,  Медицинска школа Панчево

Полазници : Невена Симић, Радован Окиљ, Биљана Опарница, Милош Божић, Зорана Јаћимовић, Небојша Влајковић, Петар Вранић, Миња Кендерешки, Радован Вранић, Стефан Пандуровић, Ружица Драча, Урош Анђелковић, Вукашин Милојевић, Драгана Димитровић, Александра Сабо, Михајло Гавранчић, Александра Радосављевић, Милица Најдановић, Александар Ћеја, Марија Радуловић, Анђела Савић.

Пројекат је одобрио и финансијски подржао: Покрајински секретаријат  за образовање, прописе, управу, националне мањине -националне заједнице Аутономне покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 12, Нови Сад.

ПРОГРАМ

Први дан – 15.11.2016.год. Медицинска школа Панчево  12:30 – 13:15ч  Европа, свет и Србија у Првом светском рату , предавач др Драгомир Бонџић. Институт за савремену историју, Београд

13:15 – 14:00ч – Медицинско особље у Србији за време Првог светског рата – предавач Мирјана Бонџић, Медицинска школа Панчево

image-0-02-05-c43dee57947bab8a536f439feb9cf3106bbf19886e05090c423635623057f5bb-vДруги дан – 16.11.2016.год.  Медицинска школа Панчево

12:30- 13:15х –  Медицина у Првом светском рату и данас – предавач Др. Бојана Поповић, Медицинска школа Панчево

13:15 – 14:00хНега болесника и рањеника у Првом светском рату и данас – предавач  Снежана Михајловић,  Медицинска школа Панчево, демонстратор Весна Богдан,  Медицинска школа Панчево

pixlr_20161120220957836pixlr_20161120221702715

Трећи дан – 17.11.2016.  посета  Музеју  науке и технике – одељење Музеј Српског лекарског друштва, Београд. Обилазак изложбе „Медицина у Србији кроз векове“ – стручно вођење др Јелена Јовановић-Симић, кустос

image-0-02-05-c1cd8855d40275e65d50bcf48be3f28b59354b5c3f1f2c296dafbaf64268f5c0-vpixlr_20161120222034681