Обавештење за родитеље и ученике

Поштовани родитељи и ученици,

На основу препорука и упутстава МПНТР, резултата анкете (захваљујемо још једном на  учешћу) и реалних  могућности саме Школе, Наставничко веће на својој седници 24.08.2020. донело је одлуку да ће се радити по комбинованом моделу наставе. Конкретно то значи :

-ученици у мањим групама долазе у Школу по одређеном временском распореду –  реализација вежби

-испитивања усмена и писмена биће реализована у Школи ( посебан распоред у мањим групама )

-већи део теоријске наставе биће онлајн

-прве недеље школске 2020/2021 сви ученици по посебном распореду у одређено време долазе у школу да се упознају са својим наставницима ( прецизнији распоред  биће накнадно  објављен )

-неки наставници ће држати наставу у Школи по договору са ученицима 

-ученици су дужни да у школској згради носе маске које сами набављају

Желим нам срећан почетак школске 2020/2021 године.

Светлана  Калапиш