Ученици IV4 о свом позиву

Ученици наше школе, смера Гинеколошко-акушерска сестра, показали су неке од техничких процедура којим овладају током школовања, кроз часове вежби предмета акушерство са негом и гинекологија са негом. Екипа ТВ Панчево је направила кратку репортажу о делу њихових мануелних вештина, личних способности као и компетенција у емпатском приступу жени(болесници, трудници, породиљи). Генерално говорећи, овај смер је одувек био познат као „женски“ позив. Како у свету тако и код нас, могућности за упис су се промениле тако да су заинтересовани дечаци могли да конкуришу и упишу овај жељени смер. Без предрасуда, ученици овог смера наше школе, објаснили су шта њима овај позив значи. Племенитост и одговорност.