Уређење школског дворишта

Запослени у Медицинској  школи  имају  домаћински однос према установи у којој раде. Пратећи промене годишњих доба организују  акције уређења школског дворишта. Акције сређивања школског дворишта организоване су 19.4.2019. и 5.10.2019. Захваљујем свим запосленима  и ученицима који учествују у тим акцијам ,као и Тиму за уређење школског простора који иницира исте.

Светлана  Калапиш