Предавање на тему – Савремени приступи у методологији наставе

У петак, 5. јануара 2018. године, у просторијама наше школе одржано је предавање намењено наставницима, усмерено ка приказу савремених приступа у методологији наставе у медицинским школама. Поред наших наставника, предавању су присуствовале и колегинице из Хемијско – медицинске школе Вршац. Централно предавање је одржала мр Сања Станисављевић, са Високе здравствене школе струковних студија у Београду, у оквиру којег су обухваћене савремене наставне методе, технике наставе, као и уопштена потреба за усмеравање и планирање наставе ка ученику. Неке од  поменутих метода биле су пројектна настава, играње улога, вртешка идеја и слично. Други део предавања усмерен је ка примени савремених технологија у настави, као и правилима за креирање квалитетне мултимедијалне презентације у наставне сврхе. Едукацију је наставила Ивана Миленковић, специјализант методике наставе Високе здравствене школе струковних студија у Београду, која је учесницима приближила појам мапа ума, које се успешно могу применити у настави усмереној ка ученику. Ова метода јасно показује целине, хијерархију у градиву и подстиче креативност ученика, што је чини изузетно атрактивном методом. Последње предавање је одржао Милан Лупшић, наставник наше школе, који је приказао  рад којим је представљао медицинску школу „Стевица Јовановић „Панчево на недавно одржаном симпозијуму главних медицинских сестара и бабица, медицинских сестара и бабица из праксе и професора здравствене неге на Тари, у организацији Удружења медицинских сестара и техничара Србије. Предавање „Комбиновање традиционалних и савремених наставних метода у настави здравствене неге „показало је могућност квалитетне имплементације свих поменутих иновација у свакодневни наставни процес. У оквиру дискусије, донети су  закључци да наши наставници итекако користе савремене приступе у настави, а неке од примењених наставних метода су CLIL  пројектна настава, BYOD као и примена савремене технологије у настави. Најављено је и следеће предавање које ће се базирати ка могућностима за квалитетнију примену интердисциплинарности у настави.

IMG_5819