Одржан угледни час из биологије

 Професор биологије Наталија Грујић одржала је угледни час 8.6.2016. Тема часа су биле презентације ученика првог и трећег разреда, ученици су предавања урадили у Power point-у, на задату тему при чему су сами формирали групе од три ученика. Презентације су радили тако да на укупно 12 слајдова, први слајд је : назив теме, име школе, ко је радио, датум и име професора, другу слајд је садржај презентације, а остали су имали текст и што више слика које се објашњавају. На крају су питања и одговори. Гласањем на сајту школе изабрано је 5 презентација:1.Екосистем – Милосављевић Александра и Шућур Милица

2.Потрошачка корпа- Давидовић Игор,Поповић Душан и Прашчевић Ајла

3.Утицај савременог начина живота на здравље човека- Дукић Катарина и Симић Теодора

4.Коеволуција- Често Тамара,Николић Катарина  и Лацко Данијел

5.Порекло човека- Гавранчић Михајло и Кресовић Никола

Две презентације су биле по слободном избору: Брајеновић Бојан -Епилепсије, Шизофренија -Јовић Јелена и Мишовић Ивана.

Највише гласова добила је презентација – Потрошачка корпа за оригиналност и начин презентовања.

Часу присуствовале одељењске старешине, директорка и психолог школе, као и ученици III 2.

image-0.02.01.015625a15fdc3f485f6375f83657354b014617aae86c54f0136d2cf0bff31894-V image-0.02.01.e333e56c4753bca474c51ba1bcb65ebd6b026c3d5a70202cad54c48f191e9134-V image-0.02.01.d81f61c57c01ba1665394a7b17b54030c8c198c03429d561a3ea8ee425db31f8-V image-0.02.01.1ba1605f43274c5c4a232b2b5baff024cb7c0b79949ac663bd00c75f1601f672-V image-0.02.01.24820c5abd703cab76b4a71006bc21f1566c5ee7763c91274b263afd34f5a7e6-V image-0.02.01.b45e3003d8599b71394881e0243d7001041d4b0f69998aae05a9ecdc27976fab-V