На сајту можете пронаћи испитна питања за смерове:

Ученици/Матурска питања/Медицинска сестра техничар

Ученици/Матурска питања/Медицинска сестра-васпитач

Ученици/Матурска питања/Гинеколошко-акушерска сестра

Ученици/Матурска питања/Здравствени неговатељ