IMG_0855

 

УПРАВА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Директор школе Калапиш Светлана
Секретар Вуковић Љиљана
Организатор наставе Радуловић Јасмина
Рачуновођа Бинђа Марија
Административни радник  
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Библиотекар Митровић Снежана
Психолог Рашовић Клара
ПРЕДАВАЧИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Српски језик и књижевност Марковић Љиљана
Српски језик и књижевност Давид Драга
Српски језик и књижевност Арамбашић Наташа
Енглески језик Коленовић Маја
Енглески језик Џамтоска Наташа
Немачки језик Николић Рада
Немачки језик Марјану Родика
Латински језик Деља Анђелка
Математика Стојаковић Биљана
Математика Никодиновић Виолета
Физика Ротар С. Јелица
Музичко васпитање деце раног узраста Весна Павлов
Хемија Павловић Марина
Медицинска биохемија Ристић Тамара
Биологија Грујић Наталија
Биологија Насковић Словић Ивана
Историја Бонџић Мирјана
Географија Лукић Драгана
Психологија Тодоровић Тамара
Дечија психологија Ђула Андријана
Здравствена психологија Тодоровић Тамара
Филозофија Бановић Маја
Медицинска етика Бановић Маја
Предшколска педагогија Гајин  Јасна
Социологија Спремо Анђелко
Устав и право грађана Драгосавац Драгана
Грађанско васпитање Спремо Анђелко
Грађанско васпитање Бонџић Мирјана
Верска настава Пешић Милош
Ликовна култура Бачкоња Предраг
Физичко васпитање Васић Р. Сунчица
Физичко васпитање Књегињић Јелена
Рачунарство и информатика Никодиновић Виолета
Рачунарство и информатика Чолока Минодора
Музичка култура Сланкаменац Мирјана
Прва помоћ Родић Оливера
Прва помоћ Ожеговић Драгослава
Прва помоћ Лупшић Милан
Прва помоћ Стојку Сања
Здравствена нега Радуловић Јасмина
Здравствена нега Радовановић Дорина
Здравствена нега Ожеговић Драгослава
Здравствена нега Богдан Весна
Здравствена нега Родић Оливера
Здравствена нега Врањковић Даница
Здравствена нега Стојку Сања
 Здравствена нега Богуновић Дубравка
Здравствена нега Михајловић  Снежана
Здравствена нега Кљајић Маријана
Здравствена нега Дудуј Ортопан Санела
Здравствена нега Ступар Здјелар Душанка
Здравствена нега Лошић Светлана
Здравствена нега Пећанац Хајналка
Здравствена нега Брзован Мирјана
Здравствена нега Живанов Светлана
Здравствена нега Стефанов Татјана
Здравствена нега Ратков Бојана
Здравствена нега Тројановић Милица
Здравствена нега Панић Анђела
Здравствена нега Митровић Вања
Здравствена нега Андић Милица
Здравствена нега Јошић Марина
Здравствена нега Лупшић Милан   
Здравствена нега Дамјановић Марина
Анатомија и физиологија Бурић Мирјана
Патологија Поповић Бојана
Патологија Ђуровић Јелена
Фармакологија Поповић Бојана
Фармакологија Ђуровић Јелена
Микробиологија са епидемиологијом Бурић Мирјана
Хигијена и здравствено васпитање Лазаров Ђура
Основи клиничке медицине Бубања Каролина
Исхрана Лазаров Ђура
Интерна медицина са негом Зец Ненад
Масажа Врањковић Даница
Интерна медицина са негом Перичин Олгица
Хирургија са негом Ердељанин Мирослав
Хирургија са негом Божић Вељко
Дерматологија Бурић Мирјана
Неуропсихијатрија са негом Бубања Каролина
Психијатрија Бубања Каролина
Инфектологија са негом Лазаров Ђура
Гинекологија са негом Теофиловић Горан
Педијатрија са негом Симић Стевица
Педијатрија са негом Илкић Гордана
Предузетништво Зуровац Соња
Здравствена нега у кући Богдан Весна
Неурологија Малић Душан
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ  
Кемењ Вероника  
Лазић Љиљана  
Арамбашић Снежана  
Гујаничић Србинка  
Миловановић Снежана  
Кочић Слађана