d

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО ГОДИНИ

I ГОДИНА                                                                       

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик *
 3. Физика
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Рачунарство и информатика
 7. Биологија
 8. Музичка култура
 9. Историја
 10. Анатомија и физиологија
 11. Латински језик
 12. Хемија
 13. Здравствена нега
 14. Хигијена и здравствено васпитање
 15. Изборни предмет **

II ГОДИНА

 1. Српски језик и књижевност
 2.  Страни језик *
 3. Физичко васпитање
 4. Математика
 5. Географија
 6. Здравствена нега
 7. Микробиологија са епидемиологијом
 8. Медицинска биохемија
 9. Фармакологија
 10. Патологија
 11. Исхрана
 12. Здравствена психологија
 13. Изборни предмет **
 14. Изборни предмет *** 

III ГОДИНА

 1. Српски језик и књижевност
 2. Физичко васпитање
 3. Математика
 4. Социологија са правима грађана
 5. Здравствена нега
 6. Основи клиничке медицине
 7. Инфектологија
 8. Медицинска рехабилитација
 9. Неуропсихијатрија
 10. Здравствена нега у кући
 11. Предузетништво
 12. Изборни предмет **
 13. Изборни предмет ***

Напомена:

*Енглески језик, Немачки језик, Руски језик, Француски језик

**Грађанско васпитање,Верска настава

***Изборни предмет према програму образовног профила