Photo4498

 

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО ГОДИНИ

 

I ГОДИНА

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик*
 3. Историја
 4. Музичка уметност
 5. Ликовна култура
 6. Физичко васпитање
 7. Математика
 8. Рачунарство и информатика
 9. Географија
 10. Физика
 11. Хемија
 12. Биологија
 13. Анатомија и физиологија
 14. Латински језик
 15. Здравствена нега деце раног узраста
 16. Изборни предмет**

 

II ГОДИНА

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик*
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Физика
 7. Хемија
 8. Биологија
 9. Хигијена са здравственим васпитањем
 10. Микробиологија са епидемиологијом
 11. Патологија
 12. Психологија
 13. Здравствена нега деце раног узраста
 14. Предшколска педагогија
 15. Изборни предмет**

 

III ГОДИНА

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик*
 3. Социологија
 4. Физичко васпитање
 5. Физика
 6. Хемија
 7. Билогија
 8. Дечја психологија
 9. Педијатрија са негом
 10. Васпитање и неге деце
 11. Књижевност за децу
 12. Изборни предмет**

 

IV ГОДИНА

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик*
 3. Филозофија
 4. Физичко васпитање
 5. Физика
 6. Устав и права грађана
 7. Медицинска биохемија
 8. Инфектологија са негом
 9. Педијатрија са негом
 10. Васпитање и нега деце
 11. Музичко васпитање деце раног узраста
 12. Прва помоћ
 13. Изборни предмет**

Напомена:

*Енглески језик, Немачки језик, Руски језик, Француски језик

**Грађанско васпитање,Верска настава