Photo4502

 

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО ГОДИНИ

I ГОДИНА                                                                    

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик*
 3. Физичко васпитање
 4. Математика
 5. Рачунарство и информатика
 6. Историја
 7. Музичка култура
 8. Физика
 9. Географија
 10. Хемија
 11. Биологија
 12. Анатомија и физиологија
 13. Прва помоћ
 14. Латински језик
 15. Здравствена нега
 16. Изборни предмет**

II ГОДИНА

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик*
 3. Физичко васпитање
 4. Математика
 5. Физика
 6. Биологија
 7. Здравствена нега
 8. Патологија
 9. Микробиологија са епидемиологијом
 10. Хигијена и здравствено васпитање
 11. Здравствена психологија
 12. Фармакологија
 13. Изборни предмет**
 14. Медицинска биохемија
 15. Медицинска етика

III ГОДИНА                                                              

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик*
 3. Физичко
 4. Математика
 5. Социологија са правима грађана
 6. Здравствена нега
 7. Инфектологија
 8. Гинекологија и акушерство
 9. Интерна медицина
 10. Хирургија
 11. Неурологија
 12. Изборни предмет**
 13. Изборни предмет***

IV ГОДИНА

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Физичко
 4. Математика
 5. Здравствена нега
 6. Интерна медицина
 7. Хирургија
 8. Педијатрија
 9. Психијатрија
 10. Предузетништво
 11. Изборни предмет***
 12. Изборни предмет**

Напомена:

*Енглески језик, Немачки језик, Руски језик, Француски језик

**Грађанско васпитање,Верска настава

***Изборни предмет према програму образовног профила