РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО ГОДИНИ

I ГОДИНА                                                                          

 1. Српски језик и књижевност                                
 2. Странијезик*                                                      
 3. Историја                                                              
 4. Музичка уметност                                          
 5. Ликовна култура                                              
 6. Физичко васпитање                                          
 7. Математика                                                      
 8. Рачунарство и информатика                            
 9. Географија                                                        
 10. Физика                                                              
 11. Хемија                                                            
 12. Биологија                                                          
 13. Анатомија и физиологија                                  
 14. Латински језик                                                  
 15. Здравствена нега                                          
 16. Прва помоћ
 17. Изборни предмет**

II ГОДИНА

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик*
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Физика
 7. Хемија
 8. Здравствена нега
 9. Хигијена са здравственим
 10. Микробиологија са епидемиологијом
 11. Патологија
 12. Биологија
 13. Фармакологија
 14. Психологија
 15. Изборни предмет**

III ГОДИНА                                                                    

 1. Српски језик и књижевност                          
 2. Страни језик*                                                
 3. Социологија                                                    
 4. Физичко васпитање                                      
 5. Физика                                                            
 6. Хемија                                                          
 7. Биологија                                                        
 8. Здравствена нега                                        
 9. Педијатрија са негом                                  
 10. Акушерство са негом                                
 11. Хирургија са негом                                    
 12. Изборни предмет**                                    

IV ГОДИНА

 1. Српски језики књижевност
 2. Страни језик*
 3. Филозофија
 4. Физичко васпитање
 5. Физика
 6. Устав и права грађана
 7. Медицинска биохемија
 8. Здравствена нега
 9. Интерна медицина
 10. Гинекологија са негом
 11. Акушерство са негом
 12. Инфектологија са негом
 13. Изборни **

Напомена:

*Енглески језик, Немачки језик, Руски језик, Француски језик

**Грађанско васпитање,Верска настава