Разред  и одељење Образовни смер      Разредни старешина
I1 Медицинска сестра-техничар      Тројановић Милица
I2 Медицинска сестра-техничар      Кљајић Маријана
I3 Медицинска сестра-техничар      Грујић Наталија
I4 Медицинска сестра-васпитач      Стојку Сања
I5 Здравствени неговатељ      Андић Милица
II1 Медицинска сестра-техничар      Ожеговић Драгослава
II2 Медицинска сестра-техничар      Поповић Бојана
II3 Медицинска сестра-техничар      Бонџић Мирјана
II4 Гинеколошко-акушерска сестра      Михајловић Снежана
II5 Здравствени неговатељ      Чолока Минодора
III1 Медицинска сестра-техничар      Родић Оливера
III2 Медицинска сестра-техничар      Радуловић Јасмина
III3 Медицинска сестра-техничар      Радовановић Дорина
III4 Гинеколошко-акушерска сестра      Ротар Симоновић Јелица
III5 Здравствени неговатељ      Ратков Бојана
IV1 Медицинска сестра-техничар      Ђуровић Јелена
IV2 Медицинска сестра-техничар      Арамбашић Наташа
IV3 Медицинска сестра-техничар      Живанов Светлана
IV4 Медицинска сестра-васпитач      Митровић Вања