Разред  и одељење Образовни смер      Разредни старешина
I1 Медицинска сестра-техничар      Лупшић Милан
I2 Медицинска сестра-техничар      Стојаковић Биљана
I3 Медицинска сестра-техничар      Бурић Мирјана
I4 Медицинска сестра-васпитач      Митровић Вања
I5 Здравствени неговатељ     Књегинић Јелена
II1 Медицинска сестра-техничар     Тројановић Милица
II2 Медицинска сестра-техничар      Кљајић Маријана
II3 Медицинска сестра-техничар      Грујић Наталија
II4 Гинеколошко-акушерска сестра      Стојку Сања
II5 Здравствени неговатељ       Андић Милица
III1 Медицинска сестра-техничар       Ожеговић Драгослава
III2 Медицинска сестра-техничар      Поповић Бојана
III3 Медицинска сестра-техничар      Бонџић Мирјана
III4 Гинеколошко-акушерска сестра      Михајловић Снежана
III5 Здравствени неговатељ       Чолока Минодора
IV1 Медицинска сестра-техничар       Родић Оливера
IV2 Медицинска сестра-техничар   Радуловић Јасмина
IV3 Медицинска сестра-техничар   Радовановић Дорина  
IV4 Медицинска сестра-васпитач Ротар Симоновић Јелица