Поштовани родитељи, сарадњу са школом можете остварити кроз:

-индивидуалне разговоре са одељенским старешином,стручном службом и предметним наставницима(према утврђеном термину за консултације)

-родитељске састанке

-преко својих представника у Савету родитеља школе и школском одбору.