Историјат

Медицинска школа “Стевица Јовановић” је основана марта 1959. године одлуком Народног одбора Среза Панчево. Панчево  има дугу и богату прошлост. Почетком 19. века Панчево доживљава успон у општем развоју, али и развоју здравствене и сестринске службе. Изградњом болнице све више се увиђа потреба за сестринским кадром и стручним радом са болесницима.

1959.године директор болнице Др. Бора Дрндарски подстиче и организује отварање Медицинске школе у Панчеву са завршена два разреда Гимназије.

1960. године, отвара се прва четворогодишња Медицинска школа. Оснивач, први директор и истовремено први предавач, био је тадашњи управник Др. Бора Дрндарски. Руководилац практичног рада била је главна сестра болнице Олга Рапајић. Наставна база је била Општа болница. Школа је омогућила бржи развој здравствене службе у целини.
1971. године отвара се истурено одељење за образовање одраслих у Неуропсхијатријској болници у Ковину, за смер медицинска сестра – медицински техничар, као и истурено одељење у Вршцу.
Од 1974. године дужност директора од Јована Постоловића преузима Нада Јефтић. Један од директора школе била је и виша медицинска сестра – Милка Шормаз.
1997. године уводи се поред општег смера и смер гинеколошко- акушерска сестра. Смер су завршиле две генерације.
2003. године Медицинска школа се укључује у ЦАРДС програм Европске уније за увођење огледног образовног профила – Здравствени неговатељ, који је прешао у редован образовни профил.
Од 2002. године дужност директора је обављао Ћурчин др. Ђорђе, а од 2014. године Калапиш Светлана, дипломирани психолог.
Медицинска школа „ Стевица Јовановић “ Панчево је средња стручна школа која образује ученике за подручје рада Здравство и социјална заштита, за образовне профиле:
• Медицинска сестра – техничар
• Медицинска сестра – васпитач
• Здравствени неговатељ
• Гинеколошко –акушерска сестра
Програмски садржаји се реализују кроз теоријску наставу, кабинетску наставу, вежбе у кабинету за здравствену негу, вежбе и вежбе у блоку у наставним базама – Општа болница у Панчеву, Дом здравља, Неуропсихијатријска болница у Ковину, Очна болница, Геронтолошки центар у Панчеву, Дом за слепа лица у Панчеву, ПУ Дечја радост, Специјална болница за болести зависности Драјзерова у Београду .
Настава се реализује у складу са Наставним плановима и програмима предвиђеним за наведене образовне профиле. Ученици се оспособљавају за примену стечених знања и вештина, стичу добру оцену за даљи професионални развој, као и рад у струци.

ЗАКЛЕТВА ФЛОРЕНС НАЈТИНГЕЈЛ  
Свечано се обавезујем, пред Богом и у присуству овог скупа,
да ћу провести цео свој живот у моралној чистоти
и да ћу се одано бавити својом професијом.
Ја ћу се уздржавати од било каквог неконтролисаног поступка са болесником и
нећу свесно применити лек који би га могао оштетити.
Све што је у мојој моћи, учинићу, да побољшам ниво своје професије
и држаћу у тајности све личне информације које сам сазнала
и све поверљиве информације које дознајем приликом обављања мога позива.
Са пуном лојалношћу, до краја ћу помагати лекару у његовом послу
и одано ћу обављати све послове око болесног човека.