Матурски испит:

 • Српски језик и књижевност( писмени задатак )
 • Практични део испита:
 • *Гинекологија са негом
 • *Акушерство са негом
 • *Здравствена нега( Гинеколошко-акушерско одељење)
 • Изборни предмети:
 • *Физика
 • *Хемија
 • *Биологија
 • *Математика
 • *Страни језик
 • *Психологија
 • *Филозофија
 • *Акушерство са негом
 • *Гинекологија са негом
 • *Педијатрија са негом
 • *Инфектологија са негом